Hvala što ste posetili internet sajt firme „Leskaroski – Real Estate & Consulting“. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta prihvatate bez ograničenja ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt www.leskaroski.rs.

Vlasništvo sadržaja i upotreba sajta

Internet sajt i svi tekstovi, logotip, video i audio materijal (u daljem tekstu: Sadržaj) jesu autorsko pravo firme „Leskaroski – Real Estate & Consulting“ (u daljem tekstu: Autor) ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja, strogo je zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u meri dozvoljenoj zakonom, uključujući tu i krivično gonjenje.

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške i ne predstavlja automatski uživo promene na tržištu. Tržišna kretanja nisu ažurirana istog momenta kada se promene na tržištu dešavaju. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu i ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka. Takođe, ne možemo garantovati da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani niti da je internet sajt kompatibilan sa Vašim hardverom/softverom.

Izuzeće od odgovornosti i linkovi ka internet sajtovima trećih lica

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili Sadržaja.

Naš internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost tih sajtova, niti kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu i pohađanje programa

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta pripadaju Autoru, tj. firmi „Leskaroski – Real Estate & Consulting“, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.  Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Pohađanje naših programa (u daljem tekstu: Program) je vremenski ograničeno i važi od trenutka uplate naknade za uslugu od strane polaznika. Termini početka i završetka programa su datumom potvrđeni od strane firme „Leskaroski – Real Estate & Consulting“ putem obaveštenja elektronskom poštom koje svaki polaznik dobije na početku učešća u programu.

Uslovi, cena i trajanje programa jasno su komunicirani sa svim polaznicima programa putem elektronske pošte pre početka samog programa i uz saglasnost Autora, tj. firme „Leskaroski – Real Estate & Consulting“ i polaznika programa, tačnije obe strane.

Uslovi, cena i trajanje usluga konsaltinga takođe su jasno komunicirani sa klijentima putem elektronske pošte kroz zvanične ponude firme „Leskaroski – Real Estate & Consulting“ upućene klijentu.

Plaćanje programa

Programi koje organizuje firma „Leskaroski – Real Estate & Consulting“ plaćaju se putem bankarskog transfera. Izdati račun važi bez potpisa i pečata, a obaveštenje o poručenom programu uz račun polaznik dobija putem elektronske pošte. Plaćanje se obavlja isključivo u dinarima za polaznike programa iz Srbije na osnovu uputstva za uplatu dostavljenog putem elektronske pošte od strane firme „Leskaroski – Real Estate & Consulting“. Korisnici iz inostranstva koji nemaju prebivalište u Srbiji mogu vršiti plaćanje i preko deviznog računa odnosno PayPal usluge.

Isti uslovi plaćanja važe i za savetodavne usluge koje nudi firma „Leskaroski – Real Estate & Consulting“.

Izmena uslova korišćenja

Firma „Leskaroski – Real Estate & Consulting“ može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, stoga bi trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.