Nekretnine su jedna od najboljih investicija koju može svako od nas da priušti tokom života.

Iz tog razloga su skuplje u odnosu na ostale investicije.

Da li ste razmišljali o tome zašto će Vam banka dati posebno kreiranu pozajmicu za kupovinu nekretnine, ali Vam neće dati poseban kredit za kupovinu drugih klasa imovine?

Ili recimo to ovako – da li ste razmišljali o tome zašto banka na ovu vrstu pozajmice gleda kao na investiciju?

Stabilnost ove vrste ulaganja jeste jedan od primarnih razloga.

Nekretnine imaju određene fantastične razlike u odnosu na bilo koju drugu klasu imovine, a to su:

 1. Rast vrednosti i kapitalna dobit
 2. Stabilan novčani tok
 3. Mogućnosti za povećanje prinosa na rentu

Naravno, postoje različiti tipovi nekretnina i one se razlikuju po stepenu rizika, karakteristikama, ponašanju u kriznim vremenima, prihodima, troškovima, prinosu i povraćaju na investiciju.

Ono što sam prilično rano shvatio u profesionalnoj karijeri jeste da su nekretnine moja omiljena klasa imovine i da želim da se njima profesionalno bavim.

Iz tog razloga sam investirao desetine hiljada sati u utemeljenje znanja o nekretninama, ulaganju u nepokretnosti, tržištu, ali i o tome kako se nekretnine uklapaju u širi kontekst sa drugim klasama imovine i tržištem kapitala.

Iako verujem u kontinuiranu edukaciju pojedinca tokom života, više od bilo čega verujem i u iskustvo.

Moja znanja su prožeta ličnim iskustvima i investicijama u nekretnine koje realizujem kroz privatna ulaganja.

Pored toga, moje bogato profesionalno međunarodno iskustvo gradio sam u konsultantskim firmama na tržištu kapitala u Frankfurtu i u korporacijama u Bratislavi, što mi uvek omogućava da sagledam internacionalnu sliku prilikom razmatranja svake pojedinačne nepokretnosti.

Kako mogu da Vama pomognem?

Pre nego što počnemo da sarađujemo, volim da prođem sa Vama kroz sledeća pitanja:

 • Koji tip nekretnine želite da kupite ili prodate (rezidencijalnu, komercijalnu – high street retail vs. šoping mol, kancelarijski prostor, industrijsku, garažni prostor, zemljište)?
 • Da li kupujete/prodajete nekretninu za sebe ili investiciono?
 • Da li planirate keš ili kupovinu iz kredita?
 • Da li želite da kupite/prodate starogradnju ili novogradnju?
 • Koji je vremenski period tokom kojeg želite da imate nekretninu u Vašem vlasništvu?
 • Šta je primarni cilj koji želite da ostvarite kupovinom/prodajom nekretnine?
 • Ako govorimo o investicionoj nepokretnosti, da li ste već uradili inicijalnu finansijsku projekciju?

Kada odgovorimo na ova pitanja, Vaša pozicija za kupovinu ili prodaju nekretnine će biti mnogo jasnija.

Tada prelazimo na sledeće korake, a to je analiza osnovnih termina za razumevanje ulaganja, kalkulacije i računanje isplativosti investicija – povraćaja na investiciju, povraćaja na uloženi keš, prinosa, novčanog toka, stope kapitalizacije, neto operativnog prihoda, granične vrednosti nekretnine kako bi videli da li istu preplaćujete, te verifikaciju postavljenih finansijskih parametara.

Prolazimo detaljno kroz finansijske pokazatelje za Vašu nekretninu, uključujući prihodnu i troškovnu stranu, što sam kroz moj aktivni rad sa klijentima od 2017. godine identifikovao kao posebno osetljivu tačku jer klijenti često umanjuju vrednost troškova, čime dovedu sebe u opasnost od slabijih rezultata od očekivanih.

Pored toga, analiziraćemo zajedno potencijalne mogućnosti za pregovoranje cene nekretnine i zajednički ćemo izraditi plan multiplikacije prihoda za Vašu nekretninu kroz povećanje neto operativnog prihoda.

Zašto je sve pomenuto važno čak i kada kupujete nekretninu za sebe?

Jedna od izreka prilikom realizacije projekata kaže da ljudi često precene ono što mogu da urade za godinu dana, ali potcene ono što mogu da realizuju za tri godine.

Zato je važno da budete svesni činjenice da ćete tokom života verovatno menjati mikrolokaciju, kupovati dodatne nekretnine ili preći u veću rezidencijalnu nepokretnost u novoj zgradi u Vašem okruženju.

Koraci koje danas činite u vezi sa kupovinom Vaše nekretnine doprineće okolnosti da u budućnosti lakše realizujete Vaše prodajne planove prilikom pomenutih koraka, kao i obrnuto.

Šta dobijate saradnjom sa mnom?

 • Sastanke 1:1 sa mnom na kojima smo 100% posvećeni Vašem cilju i planu
 • Dolazak do kupovine ili prodaje nekretnine u ovom trenutku
 • Detaljnu analizu indikatora i tržišnih okolnosti na mikrolokacijama koje Vas interesuju
 • Podršku kroz našu mrežu kredibilnih kontakata – banke, agencije za nekretnine, procenitelji vrednosti nekretnina, poreski i računovodstveni savetnici, pravna pomoć
 • Šansu da komunicirate sa ekspertom u industriji nekretnina i investicija
 • Pristup zatvorenim kvartalnim sastancima za naše klijente i pristup našoj mreži saradnika
 • Unikatne video i PDF materijale koje sam kreirao za naše klijente u vezi sa nekretninama

Ono što ne mogu da Vam garantujem jeste uspeh bez Vašeg aktivnog rada na tom cilju, ali ono što mogu da Vam potvrdim jeste da metode kroz koje ćemo proći sigurno funkcionišu u praksi.

Putem forme ispod nam možete poslati upit za Real Estate Advisory paket usluga.

Kontaktiraćemo Vas u roku od 24 sata na imejl naveden u formularu. Hvala Vam na interesovanju za naše usluge.

  Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete Vašu saglasnost sa našim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.