Lekcija I: Porezi na nekretnine

U prvom predavanju šestog modula govorili smo o porezima na nekretnine koje morate platiti prilikom investiranja u iste.

 1. Koji porezi postoje prilikom kupovine i prodaje nepokretnosti
 2. Kada ih plaćate, a kada ne?
 3. Ko treba da plati obavezne poreze i kada
 4. Kako da izračunate porez na kapitalnu dobit nekretnine
 5. Kada se NE plaća kapitalna dobit na nekretninu
 6. Koji dodatni porezi postoje?

Dodatak predavanju: kalkulatori poreza i primeri popunjavanja poreskih prijava

 1. Kalkulator poreza na dohodak građana
 2. Porez na imovinu nekretnine: osnovni pojmovi, rokovi i način plaćanja
 3. Uputstvo Poreske uprave za popunjavanje PPDG-3R obrasca
 4. Uputstvo Poreske uprave za popunjavanje PPDG-2R obrasca
 5. Podaci za 2021. godinu o godišnjem porezu na dohodak građana