Lekcija I: Promena majndseta

U uvodnoj lekciji prvog modula “Promena majndseta” našeg Real Estate Advisory programa govorili smo o sledećim temama:

1. Koji su sve prigovori na investiranje i kako promeniti odnos prema njima
2. Kako treba da izgleda naš investitorski avion
3. Koji su to osnovni računovodstveni principi i zašto su bitni za naša ulaganja
4. Gde sam ja? Pitanja za razumevanje našeg trenutnog finansijskog stanja
5. Gde želim da budem? Pitanja za kretanje kroz investicioni ciklus


Lekcija II: Zdrava štednja

U drugoj lekciji ovog modula definisali smo sledeće veštine kao ključne prilikom ulaganja u nekretnine:

  1. Na koji način postati disciplinovan u štednji
  2. Koja je proporcija zdrave štednje i zdravih investicija u odnosu na prihode
  3. Šta su perspektiva štednje i perspektiva investicija
  4. Zašto je znanje o investiranju važno
  5. Kako inflacija utiče na moju štednju i ulaganja

Dodatak predavanju: optimizator troškova

Dodatak 1: optimizator troškova