Agencija Leskaroski – Real Estate & Consulting priprema najnoviji priručnik “Najperspektivnijih 21 evropskih gradova za ulaganje u 2023. godini”, koji donosi najbolji uvid u mogućnosti za ulaganje i trendove u industriji nekretnina koji vladaju na evropskom tržištu.

Naš odabir najboljih evropskih gradova za ulaganje u nekretnine zasnovan je na proceni ovih gradova kao najperspektivnijih za investiranje u Evropi. Priručnik je baziran na analitici i istraživanju sprovedenom u oktobru 2022. godine, koristeći podatke najkredibilnijih dostupnih izvora na tržištu.

Između ostalog, kao indikatore prilikom evaluacije gradova koristili smo parametre poput investicionih i građevinskih potencijala gradova, ali i tržišno-finansijske, infrastrukturne i druge pokazatelje.

Dokument ćete od nas dobiti 14. novembra 2022. godine kada ćemo ga ekskluzivno distrubuirati isključivo korisnicima koji su se prijavili za naš priručnik, među kojima ste i Vi.

Hvala Vam na prijavi i poverenju.

_____________________________

Ovo nije zvanična ponuda i ponude će biti kreirane isključivo u skladu sa profesionalnim standardima firme i važećim zakonima Republike Srbije. Informacije na sajtu sadrže podatke koji se odnose na buduća dešavanja na tržištu, uključujući rizike i nepredvidivosti koje ih prate. Prethodna tržišna kretanja nisu garancija budućih rezultata. Podaci predstavljeni na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne treba ih tretirati ni u kom slučaju kao savet za prodaju ili kupovinu. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre donošenja investicionone odluke. Mi ne garantujemo da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih materijala, kao ni to da su preneseni uživo sa tržišta. Investicije podrazumevaju rizik, uključujući mogućnost za gubitak celog ili delimično uloženog kapitala, kao i određenu dozu izlaganja stresu. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.