Moje ime je Filip Leskaroski i konsultant sam za investicije i nekretnine sa dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u ovoj oblasti.

Ulagao sam na pet evropskih tržišta i živeo u dve države Evropske unije, a kroz moje obuke prošlo je više od 800 polaznika. Održao sam ih više od 60 u zemlji i inostranstvu.

Moja znanja su prožeta ličnim investicijama u nekretnine koje realizujem kroz privatna ulaganja. Pored navedenog, još od 2015. godine ulažem u deonice kompanija i inovativne projekte u oblasti nekretnina poput crowd i metaverse real estate-a.

Posedujem višegodišnje iskustvo rada u bankama i međunarodnim korporacijama na tržištu kapitala i u finansijama.

Dva puta sam bio učesnik startap takmičenja poznatih akceleratora u Evropi, prvi put bečkog biznis akceleratora weXelerate, da bih potom bio u konkurenciji 174 projekta najvećeg takmičenja u Češkoj pod nazivom Nápad roku.

Bio sam predavač na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Aktuelni trendovi i mogućnosti na tržištu Jugoistočne Evrope i uloga profesionalizma u daljem razvijanju naših tržišta“ u organizaciji Royal Institution of Chartered Surveyors-a i Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije, održavši predavanje „Investicione strategije nakon pandemije u regionu Zapadnog Balkana”.

Višegodišnji sam saradnik i predavač, a od 2023. godine i osnovni član Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije.

Certifikovani sam polaznik više kredibilnih edukacija u oblasti investicija i nekretnina na međunarodnom planu, među kojima su programi u organizaciji Daniel Daggers Academy, CFA Institute, Charles Bridge Investment Group i Frankfurt School of Finance & Management.

Mаsterirаo sam nа smeru Evropske studije nа Fаkultetu društvenih i ekonomskih nаukа Univerzitetа Komenski u Brаtislаvi, a osnovne studije sam završio nа Fаkultetu političkih nаukа u Beogrаdu.

Pored maternjeg srpskog, tečno govorim engleski i slovački, a dobro se služim nemačkim i češkim jezikom.