Lekcija I: Porezi na nekretnine

U prvom predavanju šestog modula govorili smo o porezima na nekretnine koje morate platiti prilikom investiranja u iste.

 1. Koji porezi postoje prilikom kupovine i prodaje nepokretnosti
 2. Kada ih plaćate, a kada ne?
 3. Ko treba da plati obavezne poreze i kada
 4. Kako da izračunate porez na kapitalnu dobit nekretnine
 5. Kada se NE plaća kapitalna dobit na nekretninu
 6. Koji dodatni porezi postoje?

Lekcija II: Porezi na deonice, plemenite metale i digitalnu imovinu

U drugoj lekciji poslednjeg modula bavili smo se porezima koje smo u obavezi da prijavimo Poreskoj upravi i platimo, a u vezi su sa vlasništvom nad akcijama kompanija, plemenitim metalima i digitalnom imovinom.

Pitanja na koja smo dali odgovore su sledeća:

 1. Deonice: koliki je porez na kapitalnu dobit i kada se NE plaća
 2. Kada nastaje poreska obaveza i koje zablude postoje sa njom u vezi?
 3. Šta treba priložiti od dokumenata za pravilnu prijavu poreza na kapitalnu dobit nad deonicama korporacija?
 4. Zlato: da li plaćamo PDV i porez na kapitalnu dobit na investiciono zlato?
 5. Kriptovalute: koja je poreska osnovica i da li postoje dodatni porezi koje moramo uzeti u obzir?
 6. Digitalne nekretnine i NFT-jevi: koja je poreska osnovica i da li ova vrsta imovine podleže nekom zakonu u Republici Srbiji?

Dodatak predavanju: kalkulatori poreza, primeri popunjavanja poreskih prijava za različite vrste imovine

 1. Kalkulator poreza na dohodak građana
 2. Porez na imovinu nekretnine: osnovni pojmovi, rokovi i način plaćanja
 3. Investiciono zlato: važne informacije o porezima
 4. Zašto investirati u zlato i poreske olakšice
 5. Deonice i porez na kapitalnu dobit: vodič za popunjavanje prijave
 6. Porez na kriptovalute: VIDEO
 7. Digitalna imovina i porez na kapitalnu dobit: vodič za popunjavanje prijave
 8. Uputstvo Poreske uprave za popunjavanje PPDG-3R obrasca
 9. Uputstvo Poreske uprave za popunjavanje PPDG-2R obrasca
 10. Podaci za 2021. godinu o godišnjem porezu na dohodak građana
 11. Porez na kapitalnu dobit za kriptovalute i mogućnosti za oslobađanje
 12. Porezi na kriptovalute: fizička lica i konkretni primeri
 13. Fizička i pravna lica: razlike u poreskom tretmanu za kriptovalute