Lekcija I: Investiranje u nekretnine

U prvoj lekciji drugog modula govorimo o ulaganju u nekretnine. Samo neke od tema koje smo pokrili su sledeće:

1. Četiri najčešće greške početnika
2. Koliko je “pasivan” prihod zaista pasivan?
3. Partnerstva u ulaganju u nekretnine
4. Istraživanje tržišta za investicije u nepokretnosti
5. Portfolio menadžment u nekretninama
6. Kvartovi u razvoju
7. Makroekonomski indikatori i zašto su važni
8. Vacancy & occupancy rate


Lekcija II: Crowd Real Estate investiranje

U drugom videu ovog modula govorili smo na temu ulaganja u Crowd Real Estate projekte, tj. ulaganje u mikro pozajmice za nekretnine.

Teme koje smo pokrili su između ostalog sledeće:

1. Šta su CRE platforme i kako ih koristiti?
2. Koji tehnički uslovi moraju biti ispunjeni da bi se investiralo na njima?
3. Koji investicioni termini prate ovu vrstu investicija?
4. Šta su primarno, sekundarno tržište i auto-invest opcija?
5. Investitorska psihologija
6. Istraživanje tržišta
7. Profit i portfolio menadžment


Lekcija III: Ulaganje u akcije, plemenite metale, robu, ETF-ove i digitalnu imovinu

Zbog čega je važno ulagati u deonice kompanija? Zašto su plemeniti metali zaštita od inflacije? Na koji način funkcionišu ETF-ovi? Koje vrste digitalne imovine postoje i kako da u njih ulažete?

U ovom video materijalu obradili smo teme ulaganja u sledeće vrste imovine:

1. Akcije kompanija
2. Plemenite metale i robe
3. Exchange Traded Funds (ETF)
4. Digitalnu imovinu


Dodatak predavanju: proverene platforme za ulaganje i relevantni sajtovi kao izvori informacija

Dodatak 1: Platforme za ulaganje

Crowd Real Estate ulaganja:

Crowdestate

Ventu

Kupovina deonica na berzama (+ mogućnost za plemenite metale, robe, ETF-ove i kriptovalute):

Interactive Brokers

Dodatak 2: Relevantni sajtovi kao izvori informacija

Izvori na engleskom jeziku:

1. Statista (statistički podaci)
2. iShares ETF-ovi (podaci o iShares tipovima ETF-ova)
3. Bloomberg (finansijske vesti)
4. Reuters (finansijske vesti)
5. Yahoo Finance (finansijske vesti)
6. CNBC (finansijske vesti)
7. MarketWatch (finansijske vesti)
8. Investing (finansijske vesti)
9. Seeking Alpha (statistički podaci za akcije)
10. Financial Times (analitički finansijski članci)
11. The Economist (ekonomski članci)
12. CNBC Real Estate (vesti o nekretninama)
13. Investopedia (enciklopedija finansijsko-investicionih termina)
14. European Central Bank (Evropska centralna banka i monetarna politika)
15. JustETF (lista svetskih ETF-ova i statistički podaci za prinose)

Izvori na srpskom jeziku:

1. Bloomberg Adria (finansijske vesti)
2. Kamatica (finansijske vesti)
3. Biznis i finansije (finansijski članci)
4. Magazin biznis (poslovne teme)
5. Nova ekonomija (finanijske vesti)
6. Biz life (popularna ekonomija i dnevne biznis teme)
7. Ekapija (poslovne teme)
8. Talas (ekonomske analize)
9. N1 biz (dnevne ekonomske teme)
10. Danas ekonomija (dnevne ekonomske teme)
11. Real estate magazin (tržište nekretnina)
12. Gradnja (građevinarstvo, arhitektura i nekretnine)
13. Republički zavod za statistiku Republike Srbije (statistički podaci)
14. Republički geodetski zavod (katastar, tržište nekretnina)
15. Narodna banka Srbije (monetarna politika)
16. Biznis Berza (mogućnosti za ulaganje u biznise)