Lekcija I: Promena majndseta

U uvodnoj lekciji prvog modula “Promena majndseta” našeg investicionog programa govorili smo o sledećim temama:

1. Koji su sve prigovori na investiranje i kako promeniti odnos prema njima
2. Kako treba da izgleda naš investitorski avion
3. Koji su to osnovni računovodstveni principi i zašto su bitni za naša ulaganja
4. Gde sam ja? Pitanja za razumevanje našeg trenutnog finansijskog stanja
5. Gde želim da budem? Pitanja za kretanje kroz investicioni ciklus


Lekcija II: Zdrava štednja

U drugoj lekciji ovog modula učili smo sledeće veštine:

  1. Na koji način postati disciplinovan u štednji
  2. Koja je proporcija zdrave štednje i zdravih investicija u odnosu na prihode
  3. Šta su perspektiva štednje i perspektiva investicija
  4. Zašto je znanje o investiranju važno
  5. Kako inflacija utiče na moju štednju i ulaganja

Dodatak predavanju: optimizator troškova i lični planer za uvećanje Vaše imovine

Dodatak 1: optimizator troškova

Dodatak 2: lični planer za uvećanje Vaše imovine

Trello tabla – lični planer za uvećanje Vaše imovine