Mnogi od nas se pitaju kada je pravi trenutak za kupovinu nekretnine i teško mogu da odrede pravi momenat za taj potez.

Kako bismo Vam olakšali odluku, predstavljamo Vam kviz koji se sastoji iz 10 pitanja i pomaže Vam da definišete Vašu spremnost za kupovinu nepokretnosti.

Tokom kviza, bodove iz odgovora upišite na papir kako bi mogli kasnije da izračunate ukupan broj istih.

 1. Zašto želite da kupite nekretninu?
  a) Samo hoću da budem slobodan/a i ne odgovaram više zakupodavcu (1 bod)
  b) Želim da izgradim moj dom umesto da plaćam mesečnu rentu (2 boda)
  c) Kupovina nekretnine će mi pomoći u stabilizaciji mog života i mojih finansija (3 boda)
 2. Koliko dugo već želite da kupite nekretninu?
  a) Ovo je prilično nov finansijski cilj koji sam zacrtao/la (1 bod)
  b) Razmišljam o ovoj opciji oko godinu dana (2 boda)
  c) Već nekoliko godina mi je to cilj (3 boda)
 3. Da li ste isplatili sva svoja dugovanja?
  a) Nisam, plaćam još uvek ratu za automobil (1 bod)
  b) Nisam, imam manje dugovanje na kreditnoj kartici ili kratkoročni zajam da otplatim banci (2 boda)
  c) Jesam, sve dugove sam već isplatio (3 boda)
 4. Da li imate stabilan izvor prihoda?
  a) Ne, trenutno nemam stabilan izvor prihoda (1 bod)
  b) Da, imam stabilan izvor prihoda (2 boda)
  c) Da, imam stabilan izvor prihoda uz još nekoliko drugih izvora primanja (3 boda)
 5. Koliko dugo planirate da ostanete u kvartu koji trenutno razmatrate za preseljenje?
  a) Manje od tri godine (1 bod)
  b) Od tri do pet godina (2 boda)
  c) Više od pet godina (3 boda)
 6. Da li ste već kontaktirali banku i imali razgovore u vezi sa odobrenjem stambenog kredita?
  a) Da, ali sam odbijen/a (1 bod)
  b) Ne, nisam još uvek (2 boda)
  c) Da, već sam dobio/la pozitivne procene za odobrenje željenog stambenog kredita (3 boda)
 7. Kako vodite računa o svom budžetu?
  a) Ne vodim računa o budžetu, trenutno kasnim sa isplatama nekoliko računa (1 bod)
  b) Nisam striktan/a oko vođenja budžeta, ali uspevam da čuvam nešto novca (2 boda)
  c) Imam mesečni troškovnik koji pratim i tako kontrolišem potrošnju (3 boda)
 8. Da li pratite cene u kvartu koji ste zacrtali kao pogodan za kupovinu Vaše nekretnine?
  a) Ne još uvek (1 bod)
  b) Da, ali su cene više od onoga što sam mislio/la da će biti (2 boda)
  c) Da, cene su u skladu sa mojim očekivanjima i učešćem koje sam isplanirao/la (3 boda)
 9. Koliko procentualno mesečnih prihoda možete da izdvojite za plaćanje stambenog kredita?
  a) Ne znam tačno (1 bod)
  b) Verovatno manje od 25% od mojih mesečnih primanja (2 boda)
  c) Više od 25% od mojih mesečnih primanja (3 boda)
 10. Ako bi sada kupili nekretninu, da li mislite da bi imali na raspolaganju budžet za preuređenje i opremanje doma?
  a) Ne, nisam ni razmišljao/la o tome (1 bod)
  b) Da, mislim da bih imao/la budžet za to (2 boda)
  c) Da, imam budžet koji sam izdvojio/la u tu svrhu (3 boda)

VAŠ REZULTAT

Od 25 do 30 bodova

Čestitamo, spremni ste da postanete vlasnik nekretnine! Do sada ste zaista uložili mnogo napora u analizu i istraživanje Vaših opcija. Nastavite da pametno rukovodite Vašim ličnim finansijama i nećete imati problema ni prilikom kupovine nepokretnosti.

Od 17 do 24 boda

Blizu ste zacrtanog cilja! Na dobrom ste putu da postanete vlasnik nekretnine, ali morate da poboljšate upravljanje Vašim budžetom kako bi osigurali finansijsku spremnost za kupovinu željene nepokretnosti. Nastavite da unapređujete Vaše finansije do željenog cilja.

Ispod 17 bodova

Još uvek niste najspremniji za kupovinu nekretnine. Ne žurite sa donošenjem odluka i dozvolite sebi još vremena da unapredite navike u vezi sa novcem, organizujete bolje troškove, kao i da unapredite Vaša primanja. Sa boljim fokusom i finansijskom disciplinom, krenućete ka putu realizacije željene kupovine prve nepokretnosti, potrebno je još malo strpljenja.

Originalni izvor ovog kviza jeste sajt “Ready To Be Rich”.

Prevod: Leskaroski – Real Estate & Consulting

_____________________________

Ovo nije zvanična ponuda i ponude će biti kreirane isključivo u skladu sa profesionalnim standardima firme i važećim zakonima Republike Srbije. Informacije na sajtu sadrže podatke koji se odnose na buduća dešavanja na tržištu, uključujući rizike i nepredvidivosti koje ih prate. Prethodna tržišna kretanja nisu garancija budućih rezultata. Podaci predstavljeni na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne treba ih tretirati ni u kom slučaju kao savet za prodaju ili kupovinu. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre donošenja investicionone odluke. Mi ne garantujemo da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih materijala, kao ni to da su preneseni uživo sa tržišta. Investicije podrazumevaju rizik, uključujući mogućnost za gubitak celog ili delimično uloženog kapitala, kao i određenu dozu izlaganja stresu. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.