Posle prve investicije firme “Leskaroski – Real Estate & Consulting” u digitalnu nekretninu u metaverzumu Decentraland, naš direktor Filip Leskaroski dao je intervju regionalnom portalu “Virtuelna Stvarnost” sa tim u vezi.

U intervjuu smo objasnili šta je Decentraland, kako funkcioniše, na koji način se prometuju digitalne nekretnine, šta je DAO i kako funkcioniše, ali i informaciju o tome gde se tačno nalazi naša nekretnina LREC Lounge.

Pored pomenutog, bavili smo se i temom kriptovaluta, koji su wallet-i kredibilni i na koji način vlasnici parcela i prodavci pokušavaju da animiraju potencijalne kupce digitalne imovine.

Intervju možete pročitati putem ovog linka.

_____________________________

Ovo nije zvanična ponuda i ponude će biti kreirane isključivo u skladu sa profesionalnim standardima firme i važećim zakonima Republike Srbije. Informacije na sajtu sadrže podatke koji se odnose na buduća dešavanja na tržištu, uključujući rizike i nepredvidivosti koje ih prate. Prethodna tržišna kretanja nisu garancija budućih rezultata. Podaci predstavljeni na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne treba ih tretirati ni u kom slučaju kao savet za prodaju ili kupovinu. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre donošenja investicionone odluke. Mi ne garantujemo da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih materijala, kao ni to da su preneseni uživo sa tržišta. Investicije podrazumevaju rizik, uključujući mogućnost za gubitak celog ili delimično uloženog kapitala, kao i određenu dozu izlaganja stresu. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.