Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je odluku da poveća referentnu kamatnu stopu sa 1% na 1.5%, što znači da će kamatne stope na dinarske kredite blago porasti, tj. kreditno zaduživanje u dinarima postaće manje isplativo.

Centralna banka Srbije na istoj sednici odlučila je da poveća kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice NBS-a, kamatnu stopu na depozitne olakšice na 0.5% i stopu na kreditne olakšice na 2.5%.

“U uslovima viših cena energenata i svetskih cena primarnih proizvoda, uz prisutne više troškove transporta, kao i zastoje u snabdevanju i nestašice pojedinih inputa u proizvodnji na svetskom nivou, od sredine prethodne godine intenziviran je rast uvoznih i proizvođačkih cena. Na rast cena hrane na domaćem tržištu, pored povećanih troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja, odrazili su se i efekti prošlogodišnje suše,” stoji u saopštenju NBS-a.

Referentna kamatna stopa ima ulogu signalizirajuće kamatne stope i deluje kao polazna kamatna stopa na tržištu, te se ostale kamatne stope na zaduživanja u dinarima u Srbiji utrvrđuju prema ovoj kamati. Šta to zapravo znači? Jednostavnije rečeno, kamatne stope koje komercijalne banke definišu prema stanovništvu i privredi kreiraju se upravo uzimajući u obzir referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije kao centralne banke za sprovođenje monetarne politike.

Interesantan deo saopštenja Izvršnog odbora Narodne banke Srbije odnosi se na Federalne rezerve (centralnu banku SAD-a) i Evropsku centralnu banku, budući da može nagovestiti naredne korake NBS-a.

“Izvršni odbor je prilikom odlučivanja uzeo u obzir i činjenicu da povećana neizvesnost na globalnom nivou može negativno uticati na tokove kapitala prema zemljama u usponu, uključujući i Srbiju, posebno ako se ima u vidu da je Sistem federalnih rezervi u martu započeo ciklus povećanja referentne kamatne stope. Iako još uvek nije najavila kada će povećati referentnu kamatnu stopu, i Evropska centralna banka je u martu, u uslovima jačih inflatornih pritisaka od očekivanih, odlučila da dodatno smanji obim kvantitativnog popuštanja tokom drugog tromesečja, što zahteva opreznost monetarne politike Narodne banke Srbije,” zaključuje NBS.

Ko će da snosi posledice povećanja kamatnih stopa?

Prve efekte ove odluke osetiće dužnici u dinarskim kreditima. Međutim, nivo tog poskupljenja biće blag u ovom trenutku i zavisiće od poslovne politike banke, budući da svaka komercijalna banka ima pravo da ovo minimalno poskupljenje koriguje kroz smanjenje fiksnog dela kamatne stope, tj. svoju maržu.

To u prevodu znači da će u nekim bankama poskupeti dinarski krediti, a u nekima ipak neće i zavisiće od biznis pristupa svake banke pojedinačno. Drugim rečima, u ovom momentu će mnogo toga na tržištu zavisiti od pregovora klijenata sa bankom i kakav će klijenti kredit uspeti da ugovore.

Pročitajte još sa našeg bloga

Bitno je istaći da će keš krediti u dinarima i zaduženja kroz kreditne kartice postati nepovoljniji za klijente, a na to se nadovezuju i kamatne stope na dozvoljene minuse koje takođe poskupljuju. Ukoliko dođe do tzv. “lančanog rasta” kamatnih stopa u Srbiji, kao što se najavljuje u SAD-u, poskupljenje kredita biće osetnije za stanovništvo i privredu i u Srbiji.

Iako je ova mera prevashodno usmerena na to da se inflacija od 8.8% zabeležena u februaru 2022. u odnosu na februar 2021. godine dovede u ciljane okvire od 2% godišnje, posledice bi mogle da budu značajne na više frontova.

Kakve će biti posledice po tržište nekretnina?

Prvo, efekat poskupljenja kredita će negativno uticati na ekonomski rast, smanjenjem tražnje za kreditima i hlađenjem (pregrejanog) tržišta.

Drugo, kada govorimo o nekretninama, efekti će biti posebno vidljivi kada Evropska centralna banka krene u povećanje referentne kamatne stope. Za sada se ne zna još uvek kada tačno bi to moglo da se dogodi. Međutim, slušajući govor predsednice ECB-a nedavno u Frankfurtu, Kristin Lagard je nagovestila da bi to moglo da bude izgledno tokom sledeće godine. Ekonomisti na osnovu informacija sa tržišta najavljuju da bi prvo povećanje moglo da se desi već u prvom ili drugom kvartalu 2023. godine.

Na taj način će se destimulisati zaduživanje na području Evrope, dok bi se u Srbiji u tom slučaju povećanje kamatne stope ECB-a odrazilo na većinu od 130,000 građana koji poseduju stambene kredite sa varijabilnom kamatnom stopom jer su oni mahom vezani za Euribor.

Kao posledicu pomenutih intervencija Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije, možemo zaključiti da bi naredna godina mogla da donese stagnaciju cena na tržištu nekretnina, dok je o eventualnom padu i dalje rano govoriti.

Ipak, imajući u vidu veliki broj gradilišta u Srbiji i Beogradu, konstantan rast broja izdatih građevinskih dozvola i ponudu nekretnina u novogradnji koja će u jednom trenutku stići na tržište, uz stagnaciju tražnje, hlađenje tržišta nekretnina biće veoma izvesno.

Mišljenje mnogih uvaženih ekonomskih eksperata jeste da ulazimo u obrnuti trend kamatnih stopa u odnosu na onaj koji smo imali prilike da vidimo u poslednjih deset godina. Tada su kamate sve vreme padale i krediti su postajali jeftiniji svake godine.

Ukoliko imamo u vidu da bi period rastućih kamatnih stopa trebalo da potraje, neminovna posledica biće usporavanje tržišta i period kretanja cena nekretnina naniže u narednih deset godina.

Rezultati poslednjeg monetarnog istraživanja Evropske centralne banke pokazuju da su očekivanja ekonomista da će tromesečni Euribor rasti duži vremenski rok, a anketa se sprovodi svakog meseca među analitičarima najvećih svetskih banaka.

Iako su nestabilnija vremena sa skupljim kreditima ispred nas, znamo da su to najbolji trenuci za iskusne investitore. Savet je da diverzifikujete svoj portfolio ulaganja koliko god možete i da nikada ne držite “sva jaja u jednoj korpi”.

Kada govorimo o ulaganjima u nekretnine, diverzifikacija rizika odnosi se pre svega na mikro lokaciju, tip nekretnine, njenu vrednost, potencijalni prinos i količinu LTV-a (loan-to-value).

Ukoliko smatrate da bi vam naše bogato iskustvo u ulaganjima značilo za vaše investicije, preporučujemo vam da pogledate naš investicioni program i zakažete prvu besplatnu konsultaciju putem ovog linka kako biste dobili bolji uvid u to kako naš mentoring program može da vam pomogne u otklanjanju izazova sa kojima se suočavate.

Sigurni smo da vam možemo skratiti put kada govorimo o ulaganjima i radujemo se budućoj saradnji sa vama.

_____________________________

Ovo nije zvanična ponuda i ponude će biti kreirane isključivo u skladu sa profesionalnim standardima firme i važećim zakonima Republike Srbije. Informacije na sajtu sadrže podatke koji se odnose na buduća dešavanja na tržištu, uključujući rizike i nepredvidivosti koje ih prate. Prethodna tržišna kretanja nisu garancija budućih rezultata. Podaci predstavljeni na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne treba ih tretirati ni u kom slučaju kao savet za prodaju ili kupovinu. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre donošenja investicionone odluke. Mi ne garantujemo da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih materijala, kao ni to da su preneseni uživo sa tržišta. Investicije podrazumevaju rizik, uključujući mogućnost za gubitak celog ili delimično uloženog kapitala, kao i određenu dozu izlaganja stresu. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.