Mnogi učesnici na tržištu su svesni postojanja razlike između oglašene (tražene) i prodajne cene (iz kupoprodajnih ugovora) nekretnina na popularnim beogradskim lokacijama poput Starog grada, Vračara, Novog Beograda i opštine Savski venac. Međutim, mnogima deluje neverovatno podatak da u pojedinim opštinama ova razlika u cenama prevazilazi neverovatnih 37% u starogradnji.

Cenovna disproporcija u pomenutim vrednostima na popularnim beogradskim lokacijama izražava i realno stanje na tržištu kada govorimo o kupovnoj moći građana, ali takođe pokazuje cenu koju su kupci spremni da plate i prosečnu vrednost na kojoj se „pronađu” sa prodavcima nepokretnosti.

Šta nam govore pomenuti podaci ako pogledamo četiri najpopularnije gradske opštine i uporedimo cene aktivnih oglasa na sajtu „4zida.rs” sa ostvarenim cenama iz kupoprodajnih ugovora na istim lokacijama, prema dostupnim podacima Republičkog geodetskog zavoda?

Stari grad – starogradnja i novogradnja blizu u razlici

Kako govore podaci sajta, prosek cena oglašenih stanova u starogradnji u opštini Stari grad u Beogradu iznosi 2,704 €/m², dok je prosečna cena ostvarena na ovoj lokaciji na osnovu kupoprodajnih ugovora 2,247 €/m².

Razlika cene od 16.90% između prosečne tražene vrednosti i zvanično ostvarene prodajne prilikom potpisivanja ugovora je značajan, ali u novogradnji jeste ipak nešto manji i iznosi 14.65%.

Drugim rečima, stanovi u novogradnji oglašavaju se na ovoj opštini u prestonici za 3,077 €/m² u proseku, dok se na kraju ipak ključevi razmene za iznos od 2,626 €/m².

Vračar – razlika još drastičnija

Situacija u beogradskoj opštini Vračar je još drastičnija. Naime, stanovi u starogradnji oglašeni su u proseku za 2,492 €/m², ali se konačna cena u proseku zaustavi na 2,027 €/m² i to predstavlja razliku od 18.65%.

Novogradnja na Vračaru pokazuje izraženiji trend. Naime, novoizgrađene stambene jedinice se na Vračaru oglašavaju za 2,908 €/m², dok se ugovori najčešće potpisuju za cenu od 2,188 €/m².

Razlika u ceni u ovom slučaju između tražene u odnosu na kupoprodajnu jeste velikih 24.75%.

Novi Beograd – najmanja disproporcija

Najveća opština u prestonici, naravno, poseduje veliki raspon cena i stoga podatke na ovoj lokaciji moramo uzeti sa dozom rezerve.

Ipak, zanimljivo je reći da prodajne cene na Novom Beogradu najmanje odudaraju od traženih kada se uporede četiri opštine.

Starogradnja se na pomenutom sajtu oglašava za 1,973 €/m² kada pogledamo prosečnu vrednost, a finalni potpis se stavi na ugovor koji reflektuje u proseku cenu od 1,686 €/m². Razlika u tom slučaju je 14.54%.

Za nijansu blaža razlika između tražene i prodajne cene jeste u novoizgrađenim stanovima na Novom Beogradu, budući da je za njih prosečni traženi iznos 2,532 €/m². Ostvarena krajnja prodajna cena najčešće jeste 2,205 €/m², što je i dalje razlika u odnosu na traženu cenu od 12.91%.

Savski venac – šampion u disproporciji cena

Opština Savski venac je najdrastičniji primer razlike između prosečne oglašene i prosečne ostvarene cene stambenih jedinica.

Na području ove opštine prodavci starogradnje najčešće u proseku traže 2,873 €/m², dok su kupci u proseku spremni da plate 1,807 €/m² i na tom nivou se sklapaju kupoprodajni ugovori.

U ovom slučaju, razlika prosečne tražene i prodajne cene u starogradnji iznosi neverovatnih 37.10% i tome značajno doprinose projekti novogradnje poput „Beograda na vodi” koji podižu cenu okolnih stambenih jedinica, ali i apetite samih prodavaca za koje podaci govore da na kraju ipak ne budu ispunjeni.

Sa druge strane, kada govorimo o novogradnji, na pomenutom sajtu ne postoji dovoljno podataka za obradu pomenute lokacije.

Šta je zaključak cenovnih razlika?

Kao što možemo videti, jedan od ključnih zaključaka prilikom prodaje i kupovine nekretnine jeste pronalazak idealne kombinacije adekvatnog stambenog prostora i zainteresovane strane, što mora pratiti uspešno pregovaranje cene i upoznavanje sa tržištem.

Nezavisno od toga da li ste gotovinski ili kreditni kupac, važno je imati u vidu razlike koje postoje u cenama nepokretnosti u određenom delu grada, upoznati se sa kvalitetom mikro-lokacije i dodatnim sadržajima, ali takođe posedovati znanje o pregovaranju. U svemu navedenom vam mi možemo pomoći.

Pomenute veštine i dodatne informacije mogu vam sačuvati desetine hiljada evra koje možete uložiti u druge investicione mogućnosti, čime bi dodatno diverzifikovali svoj portfolio i ostvarili dodatne prihode.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, putem ovog linka možete pogledati naš investicioni program i zakazati besplatan sastanak.

_____________________________

Ovo nije zvanična ponuda i ponude će biti kreirane isključivo u skladu sa profesionalnim standardima firme i važećim zakonima Republike Srbije. Informacije na sajtu sadrže podatke koji se odnose na buduća dešavanja na tržištu, uključujući rizike i nepredvidivosti koje ih prate. Prethodna tržišna kretanja nisu garancija budućih rezultata. Podaci predstavljeni na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne treba ih tretirati ni u kom slučaju kao savet za prodaju ili kupovinu. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre donošenja investicionone odluke. Mi ne garantujemo da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih materijala, kao ni to da su preneseni uživo sa tržišta. Investicije podrazumevaju rizik, uključujući mogućnost za gubitak celog ili delimično uloženog kapitala, kao i određenu dozu izlaganja stresu. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.