Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) doneo je na vanrednoj sednici odluku o privremenim merama za komercijalne banke, čime se olakšava pristup finansiranju fizičkim licima. Cilj ove mere jeste olakšani pristup stambenim kreditima i finansiranju kako bi se sanirale negativne posledice krize izazvane pandemijom virusa Covid-19.

NBS je na ovaj način uvela tri najznačajnije mere za pomoć građevinskoj industriji i tržištu nepokretnosti:

1. Odobravanje novih stambenih kredita stanovništvu iz novogradnje

– Predmet stambenog kreditiranja, pored potpuno završenih stambenih jedinica, sada mogu biti i objekti u izgradnji bez obzira na stepen završenosti ako je reč o projektnom finansiranju banke kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica

– Stambeni objekti u izgradnji koji su najmanje 60% završeni ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica

2. Banke će moći da tokom 2020. i 2021. godine aktuelnim dužnicima ponude olakšice produžavanja roka otplate stambenog kredita za najduže 5 godina bez promene statusa u pogledu procene urednosti dužnika u otplati kredita

3. Konačno, banke mogu da odobre kredit do 90,000 dinara s rokom dospeća do 24 meseca fizičkom licu koje ne prima zaradu ili penziju preko računa u toj banci, a da kao relevantan dokaz o zaposlenju o zaradi/penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvate potpisanu izjavu dužnika o tome uz krivičnu i materijalnu odgovornost

Komercijalne banke će pomenute mere moći da primenjuju do kraja 2021. godine, a očekuje se da ovi koraci NBS-a smanje pritisak na građevinsku industriju i stimulišu njen rast kroz lakše izdavanje stambenih kredita.

Kako bi mogla da izgleda budućnost tržišta nekretnina?

Narodna banka Srbije kroz pomenute mere pokušava da stimuliše rast tražnje za stambenim kreditima i održavanje nivoa na kom se trenutno nalazi građevinska industrija, ali među mikro investitorima ostaje pitanje kakvi su potencijali investicija u stambeni objekat.

Jedan od najboljih uvida u to mogla bi da nam pokaže analiza budućnosti nepokretnosti, kao i stanje potencijalnih kupaca i to kako bi mogli da provedu narednih nekoliko meseci. Karantin, život van grada, ograničenje vremena za kontakte uživo, rad od kuće, veća posvećenost porodici i sebi. Pomenute parametre treba uključiti i u razmišljanje o investitorskoj psihologiji.

U skladu sa time, treba navesti nekoliko trendova koje možemo očekivati u budućnosti kada govorimo o tržištu nekretnina.

Jedna od karakteristika koja bi mogla da postane ujedno opšteprisutni uslov među budućim kupcima jeste razmatranje modernih domova na obodima grada ili u okruženju bližem prirodi dobro povezanim sa gradskim centrom.

Razvojem tehnologije i „skidanjem stigme” sa koncepta rada od kuće za mnoge poslodavce i zaposlene, moglo bi da dođe do razmatranja novih domova opremljenih najnovijim tehnološkim rešenjima i u tom slučaju ne bi bili luksuz za mnoge kupce.

Važan faktor predstavljaće cena nepokretnosti i obližnja infrastruktura zbog povremenih putovanja do kancelarija, ali nekretnine ovog tipa mogle da budu značajno jeftinije u odnosu na one bliže centru grada.

Drugi trend koji bi mogao da postane svakodnevica i o čemu treba razmišljati prilikom ulaganja su investicije u objekte koji bi zakupce zadržali dugoročnije.

Investiranje u nepokretnosti i biznis model „stana na dan” doživljavaju jedan od najozbiljnijih udara od kada je zabeležen procvat ovog segmenta tržišta razvojem platformi za izdavanje stanova, a kriza može biti još dublja ukoliko zdravstveni uslovi promene turističku industriju u pravcu rigoroznijih regulacija i ograničenja kretanja.

Treća zanimljiva okolnost koja bi mogla dugoročno da bude zanimljiva jeste porast tražnje za stambenim jedinicama veće kvadrature, posebno u slučaju daljeg razvoja prigradskih opština.

Samim tim što bi mnogi zaposleni bili u mogućnosti da rade češće od kuće i priušte sebi život na obodu grada, potreba za većim prostorom mogla bi da prevagne u odnosu na manju centralnu lokaciju i donese novu perspektivu stambenim jedinicama veće kvadrature.

Dvorište, veća površina terase za dodatni sadržaj i prostor za kancelariju mogli bi da postanu prioriteti prilikom potražnje stambenog objekta ili kuće.

Naravno, pomenuti trendovi zavisiće od mnogo dodatnih faktora poput pozicije velikih poslodavaca i razvoja opština.

Ipak, kako su pojedine međunarodne firme najavile već svojim zaposlenima mogućnost trajnog rada od kuće, pomenute mogućnosti deluju realno iz investicione perspektive i samim tim ih je potrebno razmatrati prilikom ulaganja u nepokretnosti.

Kroz naš program, mi vam možemo pomoći prilikom donošenja važnih investicionih odluka. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, putem ovog linka možete pogledati naš investicioni program i zakazati besplatan sastanak.

_____________________________

Ovo nije zvanična ponuda i ponude će biti kreirane isključivo u skladu sa profesionalnim standardima firme i važećim zakonima Republike Srbije. Informacije na sajtu sadrže podatke koji se odnose na buduća dešavanja na tržištu, uključujući rizike i nepredvidivosti koje ih prate. Prethodna tržišna kretanja nisu garancija budućih rezultata. Podaci predstavljeni na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne treba ih tretirati ni u kom slučaju kao savet za prodaju ili kupovinu. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre donošenja investicionone odluke. Mi ne garantujemo da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih materijala, kao ni to da su preneseni uživo sa tržišta. Investicije podrazumevaju rizik, uključujući mogućnost za gubitak celog ili delimično uloženog kapitala, kao i određenu dozu izlaganja stresu. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.