Narodna banka Srbije (NBS) usvojila je dopune Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, stvarajući i regulatorni okvir za izdvajanje manjeg učešća od 10% koje će biti potrebno za odobravanje stambenih kredita kupcima prve nekretnine, ali komercijalne banke i dalje mogu da odluče o visini učešća svojim klijentima. Pitanje koje je sada u fokusu kupaca jeste kako će tržište reagovati na ovu odluku.

Odluka NBS-a donosi mogućnost da se kupcu prve stambene nepokretnosti odobri stambeni kredit koji je obezbeđen hipotekom nad nekretninom pod uslovom da je banka obezbedila da iznos tog kredita nije viši od 90% vrednosti nepokretnosti nad kojom se uspostavlja hipoteka, a ova mera bila je već viđena u mnogim evropskim državama tokom i posle krize 2008. godine.

Ukoliko se uzme u obzir činjenica da su stambeni krediti među najotpornijima na tržišne potrese, odluka NBS-a izgleda potpuno razumljivo iz perspektive centralne banke kako bi obezbedila finansijsku stabilnost.

Pojedine banke već su snizile učešće potrebno za ovu vrstu stambenih kredita na 10%, međutim, češće iskustvo koje trenutno važi na tržištu stambenih kredita jeste da su minimalna učešća podignuta na 30%.

Međutim, ono što je drugačije u ovoj krizi čije nagoveštaje već osetimo u odnosu na 2008. godinu jeste parametar na koji prevashodno utiču odluke centralne banke ovog tipa.

Šta ciljaju najavljene mere u uobičajenim kriznim okolnostima?

Monetarni potezi centralnih banaka poput snižavanja kamatnih stopa ili donošenje preporuke komercijalnim bankama za redukovanje minimalnog učešća klijentima prilikom kupovine nepokretnosti, najčešće ciljaju krivu tražnje i povećanje dostupnosti kredita široj populaciji.

Jedan od željenih efekata ovih mera jeste stimulacija tražnje u ekonomiji kojoj preti pogoršanje stanja, te tržište nekretnina nije izuzetak od tog pravila.

Međutim, šta je ključna razlika današnjeg stanja na tržištu u odnosu na 2008. godinu? Postoji ih nekoliko, ali jedna od najvažnijih jeste to što će u slučaju novih karantina i lockdown-ova tražnja teško biti podstaknuta čak i monetarnom politikom.

Pored toga što kupci fizički ne mogu da se sastaju u takvim okolnostima, ako se tome dodaju strah od kontakata među ljudima i papirološke teškoće prilikom realizacije trgovine, jasno se može pretpostaviti da naredne godine mogu doneti potpuno drugačiji rasplet događaja od onog koji je uobičajen u kriznim vremenima.

Stoga, ostaje otvoreno pitanje koliko će pomenute mere zaista podstaći tražnju i u kom smeru će se ona kretati, ali pojedini trendovi mogu se naslutiti već sada.

Kako bi mogla da izgleda budućnost tržišta nekretnina?

Ukoliko razmišljate o povezanosti tražnje, potencijala Vaših investicija u stambeni objekat i budućih trendova na tržištu, nalazite se u grupi investitora koji odluke donose u začetku promena na tržištu. To je pozitivno.

Možda najbolji pokazatelj situacije koju možemo očekivati u budućnosti kada govorimo o nepokretnostima i ulaganju novca bila bi definicija stanja u kojem su potencijalni kupci mogli da provedu nekoliko meseci. Karantin, život van grada, ograničenje vremena za kontakte uživo, rad od kuće, veća posvećenost porodici i sebi. Pomenute parametre treba uključiti i u razmišljanje o investitorskoj psihologiji.

U skladu sa pomenutim, treba navesti nekoliko trendova koje možemo očekivati u budućnosti kada govorimo o tržištu nekretnina.

Jedna od karakteristika koja bi mogla da postane ujedno opšteprisutni uslov među budućim kupcima jeste razmatranje modernih domova na obodima grada ili u okruženju bližem prirodi dobro povezanim sa gradskim centrom.

Razvojem tehnologije i „skidanjem stigme” sa koncepta rada od kuće za mnoge poslodavce i zaposlene, moglo bi da dođe do razmatranja novih domova opremljenih najnovijim tehnološkim rešenjima i u tom slučaju ne bi bili luksuz za mnoge kupce.

Važan faktor predstavljaće cena nepokretnosti i obližnja infrastruktura zbog povremenih putovanja do kancelarija, ali nekretnine ovog tipa mogle da budu značajno jeftinije u odnosu na one bliže centru grada.

Drugi trend koji bi mogao da postane svakodnevica i o čemu treba razmišljati prilikom ulaganja su investicije u objekte koji bi zakupce zadržali dugoročnije.

Investiranje u nepokretnosti i biznis model „stana na dan” doživljavaju jedan od najozbiljnijih udara od kada je zabeležen procvat ovog segmenta tržišta razvojem platformi za izdavanje stanova, a kriza može biti još dublja ukoliko zdravstveni uslovi promene turističku industriju u pravcu rigoroznijih regulacija i ograničenja kretanja.

Treća zanimljiva okolnost koja bi mogla dugoročno da bude zanimljiva jeste porast tražnje za stambenim jedinicama veće kvadrature, posebno u slučaju daljeg razvoja prigradskih opština.

Samim tim što bi mnogi zaposleni bili u mogućnosti da rade češće od kuće i priušte sebi život na obodu grada, potreba za većim prostorom mogla bi da prevagne u odnosu na manju centralnu lokaciju i donese novu perspektivu stambenim jedinicama veće kvadrature.

Dvorište, veća površina terase za dodatni sadržaj i prostor za kancelariju mogli bi da postanu prioriteti prilikom potražnje stambenog objekta ili kuće.

Naravno, pomenuti trendovi zavisiće od mnogo dodatnih faktora poput pozicije velikih poslodavaca i razvoja opština.

Ipak, kako su pojedine međunarodne firme najavile već svojim zaposlenima mogućnost trajnog rada od kuće, pomenute mogućnosti deluju realno iz investicione perspektive i samim tim ih je potrebno razmatrati prilikom ulaganja u nepokretnosti.

Kroz naš program, mi vam možemo pomoći prilikom donošenja važnih investicionih odluka. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, putem ovog linka možete pogledati naš investicioni program i zakazati besplatan sastanak.

_____________________________

Ovo nije zvanična ponuda i ponude će biti kreirane isključivo u skladu sa profesionalnim standardima firme i važećim zakonima Republike Srbije. Informacije na sajtu sadrže podatke koji se odnose na buduća dešavanja na tržištu, uključujući rizike i nepredvidivosti koje ih prate. Prethodna tržišna kretanja nisu garancija budućih rezultata. Podaci predstavljeni na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne treba ih tretirati ni u kom slučaju kao savet za prodaju ili kupovinu. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre donošenja investicionone odluke. Mi ne garantujemo da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih materijala, kao ni to da su preneseni uživo sa tržišta. Investicije podrazumevaju rizik, uključujući mogućnost za gubitak celog ili delimično uloženog kapitala, kao i određenu dozu izlaganja stresu. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.